31.07.2015 - RYTÍŘSKÉ DOPRAVNÍ BESIP HRÁTKY 2015

 

 

 

 

V pátek 31.7.2015 uspořádali Rytíři silnic společně s krajským koordinačním střediskem BESIPpro Liberecký kraj a ve spolupráci s Vojenskou Policií, Policií ČR a Městskou policií, Červeným křížem a dalšími partnery celostátní dopravní soutěž pro děti z dětských domovů.

 

Této soutěži předcházely krajská kola dětských domovů, jejichž výherci postoupili dále do celostátního finále. Soutěž byla slavnostně zahájena v 10:00 příjezdem kolony policejních vozidel, vojenské policie, závodních speciálů a dlouhou kolonou motorek. Po průjezdu strojů jsme přivítali slavnostní průvod vévody Albrechta z Valdštejna a hraběte Kinského s jejich družinami.

 

Vévoda z Valdštejna akci slavnostně zahájil a poté pasoval nové motorkáře s velkým srdcem do stavu rytířského.

 

Významní hosté z ministerstva dopravy, ředitelství PČR a zástupci krajů i obcí popřáli soutěžícím mnoho zdaru a se zájmem sledovali průběh celé rytířské akce. 

 

Dopravní hrátky se skládaly z teoretické, praktické i zábavní části. První část byla zaměřena na teoretické znalosti zejména chodců a cyklistů na pozemní komunikaci, kde policie společně s BESIP s dětmi dělala dopravní testy. Následovala jízda zručnosti a praktická zdravověda. Všechny disciplíny byly hodnoceny bodově.

 

Po guláši, který nám přivezli místní hasiči následovala druhá část soutěže, která byla zaměřena spíše na zábavnou, přičemž děti hrály s čertem vrhchcáby a soutěžily s dalšími pohádkovými bytostmi. Za tyto soutěže děti získávaly zlaťáky, které byly započítány do celkového hodnocení.

 

K večeru proběhlo vyhodnocení soutěží a vyhlášení výsledků.

 

Po celou dobu byl pro děti i hosty připravený bohatý šenk s hordami masa, velké množství sýrů, bábovek, koláčů a jiných pochutin.

 

O pitný režim se po celou dobu starala společnost Kofola, která nám věnovala velké množství různých výborných nápojů.

 

 

 

Soutěžícím i hostům se akce velice líbila a přislíbili účast na dalším chystaném ročníku této tradiční akce pro děti z dětských domovů.